24%

دوره جامع فن بیان، سخنوری، زبان بدن و شخصیت شناسی

قیمت اصلی 329,000 تومان بود.قیمت فعلی 249,000 تومان است.

دوره فن بیان دوره فن بیان و سخنوری در دنیای امروز که دنیای رقابت ها و تخصص هاست، قرار گرفتن…