کتاب آموزش تفکر خلاق به دانش آموزان

185,000 تومان

کتاب آموزش تفکر خلاق به دانش آموزان کتاب تفکر خلاق اولین کتاب در ایران،  با بیش از 1000 واحدکار تصویری…

کتاب طرح های مهیج یادگیری از بهروز آیرملوی

210,000 تومان

کتاب طرح های مهیج یادگیری به درد چه کسانی می خورد؟ کتاب طرح های یادگیری مدیران و معلمان مدارسی که…