دوره ها

خبرهای خوبی برای شما دانش آموزان - معلمان و اولیا داریم

خبرهای خوبی برای شما دانش آموزان - معلمان و اولیا داریم

در آِینده ی نزدیک محصولات خوبی برای مدیریت تدریس و کلاس خواهیم داشت 

شرکت خدمات آموزشی کارا فکر به شماره ی ثبتی 3470 و با شناسه ی ملی 14006084614

با مجوز رسمی از آموزش وپرورش